orles
universitat pompeu fabra
Avís legal, tractament de dades i drets d’imatge

Universitat Pompeu Fabra
Pl. de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona
Tel. (+34) 93 542 20 00

Pots contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF a través de l’adreça dpd@upf.edu.

En el cas que ens donis el teu consentiment, les dades seran tractades per gestionar i produir la teva orla de la Universitat Pompeu Fabra. És a dir, per comunicar-nos amb tu, incorporar-te a l’orla de la UPF i fer-te-la arribar quan aquesta estigui produïda.

En el cas que ens donis el teu consentiment, autoritzes a la Fundació UPF i CVB Orles, empresa contractada per a la producció de les orles, a captar la teva imatge i/o veu en fotografies, gravacions àudio i audiovisuals, i a fer‐ne ús per a la creació de materials d’informació i de promoció de la Universitat, sigui quin sigui el mitjà a través del qual es difonguin (inclosos els d’Internet). L’autorització sobre aquest material tindrà un ús de caràcter acadèmic-cultural i la mateixa no està sotmesa a cap termini temporal ni geogràfic.

Si ens dones el teu consentiment podrem tractar les teves dades per incloure’t a l’orla de la Universitat Pompeu Fabra. Pots revocar el teu consentiment en qualsevol moment, només cal que ens ho notifiquis a través de l’adreça orles@upf.edu.

Les dades seran tractades per la Fundació UPF que gestiona el programa UPF Alumni per compte de la Universitat i per l’empresa contractada per dur a terme aquest servei. També podran ser cedides en cas que sigui necessari per el compliment d’obligacions legalment establertes.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant comunicació escrita, acompanyada d’una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona o bé a l’adreça electrònica gerencia@upf.edu.

A més si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.gest